Overblijven (TSO)

Overblijven (TSO)

Bij het overblijven (tussenschoolse opvang) werken we met een vaste groep overblijfouders en dient er voor het overblijven betaald te worden. De kosten zijn vastgesteld op een bedrag van € 0,65 per kind per middag. Ouders kunnen jaarlijks of halfjaarlijks betalen. De kosten worden jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Indien ouders hun kind op onregelmatige tijden willen laten overblijven, dient (minimaal 1 dag van tevoren) bij een overblijfouder of teamlid gemeld te worden op welke dag het kind aan het overblijven zal deelnemen.

De kinderen die in de pauze thuis gaan eten, worden pas tussen 12.50 uur en 13.00 uur weer terug op school verwacht.

De ouderraad organiseert het toezicht tijdens de middagpauzes. De ouder die dit regelt is Anniek Fransz Snels. Ouders kunnen zich bij haar aanmelden als overblijfouder. U krijgt dan van haar de overblijfregels en afspraken.

Twee keer per jaar vindt er een overblijfvergadering plaats. De data hiervan kunt u vinden in de schoolkalender. Tijdens dit overleg is er de mogelijkheid om de regels/afspraken samen nog eens onder de loep te nemen en te bespreken hoe het gaat. Dit schooljaar vindt er tevens een scholing plaats om onze huidige overblijfgroep verder te professionaliseren. Hiermee komen wij tegemoet aan de wettelijke eisen die aan ons gesteld worden. Het huishoudelijk reglement, van toepassing op het overblijven, is op te vragen bij de secretaris van de OR. Het overblijven valt onder de eindverantwoordelijkheid van de directie.