De Ouderraad

De Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een belangrijk “orgaan” binnen onze school. Vanuit de visie van de school werkt de OR aan de volgende doelstellingen:
– Een schakel vormen tussen alle ouders en de school om zoveel mogelijk ouders bij het schoolgebeuren te betrekken;
– het team van advies dienen en ondersteunen, indien het gevraagd wordt;
– een spreekbuis zijn, open oor en oog hebben voor wat er leeft bij de ouders;
– thema-avonden organiseren, waarvoor de thema’s door de ouders aangekaart worden;
– aanbieden van praktische en organisatorische hulp;
– ertoe bijdragen, dat de sfeer binnen de schoolgemeenschap prettig blijft.

Onze ouderraad bestaat uit:
– Voorzitter: Anniek Snels – Fransz
– Secretaris
– Penningmeester: Jorg Huizinga
Overige ouderleden:  Mirjam Uljee, Jessica Alleblas en Ingrid van Mourik. Vanuit het team heeft Helga Hoogendoorn (locatieleider) zitting in de OR.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt € 15,00 per leerling. We wijzen u er op, dat deze bijdrage vrijwillig is. Van deze bijdrage worden de activiteiten betaald, die niet vergoed worden door de overheid, zoals de jaarlijkse lente- en herfstexcursie, viering Sinterklaas en Kerstmis, extra kosten projectweek, sportdag, enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging. De bijdrage voor de tweejaarlijkse schoolreis wordt afzonderlijk door de school geïnd.

Girorekening ouderraad: 4424167 t.n.v. Ouderraad Basisschool De Regenboog Baarle-Nassau.