Missie en Visie

Missie en Visie

Missie:

Obs de Regenboog is een kleine openbare school met 50 leerlingen verdeeld over 3 heterogene groepen. Onze school is voor iedereen toegankelijk. Wij vinden belangrijk om goed onderwijs te bieden. Kennis is de basis van ons doen. Hierbij kijken wij naar kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Wij vinden het belangrijk om leerlingen zo te ontwikkelen dat ze vaardig, waardig en aardig zijn. Vaardig in de kennis die wij ze aanbieden en leren. Waardig als onderdeel van de maatschappij en aardig als persoon. In ons onderwijs kiezen wij er bewust voor om de groepen zo in te richten dat het met, van en door elkaar leren centraal staat. Wij kiezen voor onderwijs wat wetenschappelijk bewezen is en effect heeft.

Ons motto is: “Waar een kleine school groot in kan zijn!”

Visie:

Onze visie is gebaseerd op de 7 kleuren van de Regenboog.  Deze kleuren staan representatief voor het onderwijs dat wij willen bieden en waar de drie domeinen in terugkomen.

– Wij leren kinderen ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren en reflecteren. 
– Wij bieden kinderen een omgeving waarin zij in rust en met een duidelijke structuur tot leren komen. 
– Wij leren kinderen taal, rekenen, schrijven, de wereld kennen en zichzelf. 
– Wij richten ons onderwijs zo in dat wij met, van en door elkaar leren.  
– Wij leren verantwoording dragen voor onszelf, elkaar en de omgeving 
– Wij zorgen voor een goede sfeer waarin iedereen zich veilig en gezien voelt. 
– Wij leren kinderen creatief denken en doen.