Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Zorg Advies Team.

Ondanks onze inspanningen kan het uiteraard voorkomen dat een leerling uitval vertoont of sociaal-emotioneel problemen heeft. In dat geval bespreken we het kind in ons ZAT. De leerkracht en de zorgcoördinator bespreken, soms met behulp van deskundigen (logopedist, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts, psycholoog, jeugdverpleegkundige), waar precies de problemen zitten en wat we er aan kunnen doen.
In het ZAT-overleg gaan we discreet om met privacy van kinderen en ouders, maar bespreken we wel die zaken die voor ons belangrijk zijn om het kind verder te kunnen begeleiden. Als er bepaalde begeleiding wordt afgesproken vindt hierover overleg plaats met de ouders.
 

Groepsbesprekingen.

Er vinden jaarlijks een aantal groepsbesprekingen plaats. De leerkracht en interne begeleider bespreken alle leerlingen. Er wordt dan stil gestaan bij de voortgang van het onderwijsleerproces. Soms hebben kinderen extra hulp nodig, maar ook meer- of hoogbegaafde leerlingen vragen om speciale leermiddelen.
 

Leerlingenzorg (door externen) onder schooltijd.

Voor ouders die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp willen inschakelen om extra zorg voor hun kind te organiseren, is de regeling “leerlingzorg door externen onder schooltijd” vastgesteld. U kunt deze regeling vinden op de site van onze stichting Opmaat: