Aanmelden

Aanmelden

Op OBS De Regenboog is ieder kind van harte welkom. Ouders die bezig zijn met een schoolkeuze kunnen gebruik maken van de volgende mogelijkheden om zich te informeren:

– Zij bezoeken de Open Dag, krijgen een welkomstfolder met praktische informatie en contactgegevens en maken eventueel een afspraak met de locatieleider voor een kennismakingsgesprek;
– zij maken een afspraak voor een rondleiding en een gesprek met de locatieleider (Helga Hoogendoorn)..

Kleuters, die gedurende het schooljaar 4 worden, worden uiterlijk een jaar van tevoren aangemeld. Samen met de ouders wordt het formulier “intake nieuwe leerlingen” ingevuld/doorgenomen. Met instemming van de ouders wordt er tevens informatie opgevraagd bij de peuterspeelzaal van herkomst, zodat wij al in een vroegtijdig stadium goed op hoogte zijn van de ontwikkeling van het kind. Kinderen mogen naar school zodra zij 4 jaar zijn. Voorafgaande aan hun verjaardag mogen ze 10 dagdelen komen kennismaken. Ouders kunnen hierover zelf afspraken maken met de leerkracht(en) van de kleutergroep.

Komt uw kind van een andere school? Dan gaan wij ervan uit dat de school waar het kind nu zit op de hoogte is van de aanmelding. Het moment van toelating wordt dan in overleg met die school vastgesteld. Vóór het moment van toelating nemen wij altijd eerst contact op met de school van herkomst om ons goed te informeren over het kind en zijn/haar ontwikkeling en welke zorg/begeleiding hierbij nodig is. Om ons vervolgens de vraag te stellen of wij deze kunnen bieden. Wanneer wij besluiten over te gaan tot inschrijving, krijgen ouders een uitgebreide vragenlijst om in te vullen, naast het administratieve inschrijfformulier. Wanneer het kind zes weken op school zit, zal de leerkracht contact opnemen met de ouders om een evaluatiegesprek te plannen. Aan de hand van de uitgebreide vragenlijst zullen ouders en leerkracht dan de eerste periode op onze school evalueren.

Meer informatie m.b.t. aanmelden en dergelijke vindt u vanaf pagina 11 in onze schoolgids. Klik hier om door te gaan naar de juiste webpagina.