Organisatie

Organisatie

Waar een kleine school groot in kan zijn!

Centraal in onze aanpak staan Samen, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. Kinderen die goed in hun vel zitten en gemotiveerd en geboeid worden, leren pas echt en ontwikkelen zich optimaal. Het is de kwaliteit van de leerkracht deze balans te realiseren.

OBS De Regenboog kenmerkt zich door een moderne onderwijsvisie en een betrokken en gemotiveerd team. Maar ook ons schoolgebouw (met voorzieningen als digitale schoolborden, lichte ruimtes, talloze werkplekken, ruime aangrenzende speelplaats, fris sanitair enz.) zorgt ervoor dat wij onze visie op een goede en prettige manier kunnen uitdragen.

Zes belangrijke kenmerken in onze organisatie om onze missie/visie te realiseren:

1. Samen leren.
De kinderen zitten bij ons op school in kleine combinatiegroepen (1/2/3, 4/5/6, 7/8) van zo’n 20 leerlingen. Hierdoor zijn wij in staat ieder kind te bieden wat het nodig heeft op alle gebieden. Door de heterogeniteit van de groep kunnen wij een omgeving bieden waarin de kinderen “door, van en met elkaar” kunnen leren. Samen dragen wij zorg voor elkaar. Dit alles realiseren wij binnen een veilige en gestructureerde omgeving.

2. Gevarieerd aanbod.
Wij verwachten veel van onze leerlingen. Wij stimuleren ze om het beste uit zichzelf te halen en creatief te denken. Leerlingen nemen verantwoordelijkheid over hun werk. Zo kunnen zij hun werk evalueren en presenteren. Tijdens het thematisch werken mogen leerlingen hun werk op een eigen manier presenteren.

3. Ouders, zijn betrokken en doen mee.
Om onze visie waar te kunnen maken vinden we het belangrijk om ouders zo goed mogelijk bij het onderwijsproces te betrekken. Ouders kennen hun kind goed en moeten daarom serieus genomen worden. We communiceren op een transparante manier met ouders. Ouders worden uitgenodigd school te ondersteunen maar ook om mee te denken.

4. Onze leerlingen zijn wereldburgers.
Naast de cognitieve ontwikkeling (taal, rekenen, wereldoriëntatie, enz.) hebben wij ook aandacht voor de onszelf en de wereld om ons heen. Daarom hebben wij ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de plaats van onze leerlingen in de wereld. Middels thema’s komen zij in aanraking met de wereld om ons heen. Zo leren zij niet alleen hoe ze dingen kunnen doen maar kunnen zij ook uitleggen waarom ze de dingen zo doen. In onze hele school wordt aandacht besteed aan andere culturen door o.a. het vieren van feesten uit verschillende culturen. 

5. Bijzondere activiteiten.
Tot slot kenmerkt OBS De Regenboog zich door een aantal andere bijzondere activiteiten:

– Op dinsdagmiddag werkt de hele school in verschillende “ateliers”. Hierin ligt de nadruk op de expressieve ontwikkeling van de kinderen en techniek.
– De school heeft een eigen dierenverblijf, waarvoor kinderen allemaal om de beurt zorg dragen.
– Een keer per twee maanden is er voor de hele school onze speciale “Regenboogviering”. Hier kunnen kinderen optreden en laten zien aan medeleerlingen, ouders, grootouders, broertjes en zusjes waar ze in de klas mee bezig zijn geweest.

6. Voor- en naschoolse opvang.
Als u gebruik wilt maken van de voor- en/of naschoolse opvang, kunt u voor informatie en inschrijving terecht op de website van Kober: www.kober.nl