Praktische informatie

Schoolgids

In de schoolgids staat veel praktische informatie over de school en alles daaromheen. Daarnaast geeft de schoolgids ook houvast voor ouders en soms leerlingen: hoe ziet het schooljaar én de inrichting van het onderwijs eruit? De overheid vindt sommige onderwerpen t.a.v. basisscholen zo...
Meer informatie

Jaarkalender

Op deze pagina vindt u een drietal documenten rondom onze jaarkalender: – Vakanties en studiedagen OBS De Regenboog schooljaar 2020-2021. Door op bovenstaande links te klikken opent u de bestanden.

De Medezeggenschapsraad

Het bevoegd gezag en de directie van onze school moeten veel beslissingen nemen. Zij doen dit echter niet alleen. De medezeggenschapsraad (MR) heeft bij diverse beslissingen een adviserende of instemmende taak. Deze weegt mee in de uiteindelijke besluitvorming. Samen met de Ouderraad is de MR ook...
Meer informatie

Overblijven (TSO)

Bij het overblijven (tussenschoolse opvang) werken we met een vaste groep overblijfouders en dient er voor het overblijven betaald te worden. De kosten zijn vastgesteld op een bedrag van € 0,65 per kind per middag. Ouders kunnen jaarlijks of halfjaarlijks betalen. De kosten...
Meer informatie

De Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een belangrijk “orgaan” binnen onze school. Vanuit de visie van de school werkt de OR aan de volgende doelstellingen: – Een schakel vormen tussen alle ouders en de school om zoveel mogelijk ouders bij het schoolgebeuren te betrekken; – het...
Meer informatie