• Onze School

    meer informatie

  • Praktische informatie

    meer informatie

  • Nieuws

    meer informatie

Welkom bij OBS De Regenboog!

Onze basisschool vind je in brede school Uilenpoort. Uilenpoort is een Integraal kindcentrum (IKC). Hier bieden we opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De brede school biedt ook onderdak aan Kober kindercentra, Amarant, basisschool de Akkerwinde, peuterspeelzaal Ukkie, de sportzaal en het consultatiebureau. Kortom, een gebouw waar onderwijs, opvang, spel, sport en gezondheid bij elkaar is gebracht voor kinderen van 0 tot 13 jaar.