Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een belangrijk “orgaan” binnen onze school. Vanuit de visie van de school werkt de OR aan de volgende doelstellingen:
– Een schakel vormen tussen alle ouders en de school om zoveel mogelijk ouders bij het schoolgebeuren te betrekken;
– het team van advies dienen en ondersteunen, indien het gevraagd wordt;
– een spreekbuis zijn, open oor en oog hebben voor wat er leeft bij de ouders;
– thema-avonden organiseren, waarvoor de thema’s door de ouders aangekaart worden;
– aanbieden van praktische en organisatorische hulp;
– ertoe bijdragen, dat de sfeer binnen de schoolgemeenschap prettig blijft.

Onze ouderraad bestaat uit:
Voorzitter: Jorg Huizinga
Secretaris: Dianne Verschueren
Penningmeester: Andrea Koks
Overige ouderleden: Nancy Andrea,  Meta Koenen, Aniek Snels en Ingrid van Mourik. Vanuit het team heeft Jan Peters (locatieleider) zitting in de OR.

In het schooljaar 2017-2018 vergadert de OR op de volgende donderdagen: 31-09-17, 12-10-17, 23-11-17, 18-01-18, 01-03-18, 19-04-18, 07-06-18.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt € 35,00 per leerling. We wijzen u er op, dat deze bijdrage vrijwillig is. Van deze bijdrage worden de activiteiten betaald, die niet vergoed worden door de overheid, zoals de jaarlijkse lente- en herfstexcursie, viering Sinterklaas en Kerstmis, extra kosten projectweek, sportdag, enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering (14-09-17) van de oudervereniging. De bijdrage voor de tweejaarlijkse schoolreis wordt afzonderlijk door de school geïnd.

Girorekening ouderraad: 4424167 t.n.v. Ouderraad Basisschool De Regenboog Baarle-Nassau.