Organisatie

Wie zich goed voelt leert beter!

Centraal in onze aanpak staan welbevinden, betrokkenheid en competentie. Kinderen die goed in hun vel zitten en gemotiveerd en geboeid worden, leren pas echt en ontwikkelen zich optimaal. Het is de kwaliteit van de leerkracht deze balans te realiseren.

OBS De Regenboog kenmerkt zich door een moderne onderwijsvisie en een betrokken en gemotiveerd team. Maar ook ons schoolgebouw (met voorzieningen als digitale schoolborden, lichte ruimtes, talloze werkplekken, ruime aangrenzende speelplaats, fris sanitair enz.) zorgt ervoor dat wij onze visie op een goede en prettige manier kunnen uitdragen.

Vijf belangrijke kenmerken in onze organisatie om onze missie/visie te realiseren:

1. Kleine heterogene groepen
De kinderen zitten bij ons op school in kleine combinatiegroepen (1/2, 3/4/5, 6/7/8) van zo’n 20 leerlingen. Hierdoor zijn wij in staat ieder kind te bieden wat het nodig heeft op alle gebieden. Door de heterogeniteit van de groep kunnen wij een omgeving bieden waarin de kinderen “van en met elkaar” kunnen leren. Dit alles realiseren wij binnen een veilige en gestructureerde omgeving.

2. Aandacht voor de totale ontwikkeling van ieder kind
Naast de cognitieve ontwikkeling (taal, rekenen, wereldoriëntatie, enz.) hebben juist aandacht voor de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Omdat kinderen allemaal verschillend zijn, volgen wij deze ontwikkeling nauwgezet d.m.v. observaties en werkopdrachten. Op deze manier kunnen we aansluiten bij het totale behoeftenpakket van ieder kind afzonderlijk.

3. Ouders, zijn betrokken en doen mee
Om onze visie waar te kunnen maken vinden we het belangrijk om ouders zo goed mogelijk bij het onderwijsproces te betrekken. Ouders kennen hun kind goed en moeten daarom serieus genomen worden. We communiceren op een transparante manier met ouders. Ouders worden uitgenodigd school te ondersteunen maar ook om mee te denken.

4. Maatschappelijke betrokkenheid
Naast het werken met onze moderne methodes, werken we ook aan projecten die de maatschappelijke betrokkenheid bevorderen. Te denken valt aan: verkeersexamen in groep 7/8, stil staan bij het wereldnieuws door de inzet van het Schooltvweekjournaal en projecten i.s.m. Bureau Halt en de GGD. In onze hele school wordt aandacht besteed aan andere culturen door o.a. het vieren van feesten uit verschillende culturen.

5. Bijzondere activiteiten
Tot slot kenmerkt de Regenboog zich door een aantal andere bijzondere activiteiten:

  • Op dinsdagmiddag werkt de hele school in verschillende “ateliers”. Hierin ligt de nadruk op de expressieve ontwikkeling van de kinderen en techniek.
  • De school heeft een eigen dierenverblijf, waarvoor kinderen allemaal om de beurt zorg dragen.
  • Een keer per twee maanden is er voor de hele school onze speciale “Regenboogviering”. Hier kunnen kinderen optreden en laten zien aan medeleerlingen, ouders, grootouders, broertjes en zusjes waar ze in de klas mee bezig zijn geweest.

6. Voor- en naschoolse opvang.

Als u gebruik wilt maken van de voor- en/of naschoolse opvang, kunt u voor informatie en inschrijving terecht op de website van Kober:

www.kober.nl