Methodes

U leest hieronder de gehanteerde methodes bij ieder vakgebied:

– Taalonderwijs (kleuters) > Schatkist
– Aanvankelijk lezen (groep 3) > Veilig Leren Lezen
– Taalonderwijs > Taal in beeld
– Begrijpend lezen > Nieuwsbegrip
– Spelling > Spelling in beeld
– Schrijven > Pennenstreken
– Rekenen > Alles telt
– Aardrijkskunde > Meander
– Geschiedenis > Brandaan
– Natuur en techniek > Naut (& technokisten)
– Verkeer > Wijzer door het verkeer
– Engels > Groove me
– Expressievakken > Moet je doen (voor tekenen, handvaardigheid, drama), Tijdsbeeld en Beeldvaardig
– Muziek > 1-2-3 Zing

Hiernaast werken wij aan het vakgebied “burgerschapsvorming en integratie” door:
– Te werken met het Unicef-lespakket.
– Het vieren van 7 culturele feesten.
– Het werken met SamSam in de groepen 6, 7 en 8.
– Deel te nemen aan het project: “Wat kies jij?”
– Deel te nemen aan het project: “De dode draad” en de archeologiedagen in groep 7 en 8.
– Het kijken van SchoolTV weekjournaal en ‘Huisje boompje beestje’.