Welkom bij OBS de Regenboog

Onze basisschool vind je in brede school Uilenpoort. Uilenpoort is een Integraal kindcentrum (IKC). Hier bieden we opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De brede school biedt ook onderdak aan Kober kindercentra, Amarant, basisschool de Akkerwinde, peuterspeelzaal Ukkie, de sportzaal en het consultatiebureau. Kortom, een gebouw waar onderwijs, opvang, spel, sport en gezondheid bij elkaar is gebracht voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Wilt meer informatie over de brede school?
Klik dan hier.